Logg 02-2013, Elektronisk navigering.

Denna gång består inlägget av en artikel som jag skrivit för Oceanseglaren. Tidningen är det officiella organet för Ocenseglingsklubben. Både Anna-Karin och jag har skrivit flera artiklar för tidningen.

Länk till:

Elektronisk Navigering

Vi har också lagt till en en ny karta med seglad väg 2012. Det blev kortare distans än på länge.

Seglad väg 2012

Hälsningar
Håkan och Anna-Karin

Nästa logg